Info

Javel® w postaci płynu 3,6 i 12,5% był stosowany w Polsce przez 20 lat. Zastąpił bardzo źle kojarzący się lizol i wapno chlorowane, którym dezynfekowano wodę pitną (np. podczas powodzi).

Od 2015 roku Javel® w postaci płynu został zastąpiony nowoczesnymi tabletkami uwalniającymi aktywny chlor.

Zamiast dostaw „wody zawierającej aktywny chlor” – Javel® W PŁYNIE, proponujemy rozwiązania tańsze i wygodniejsze ze względu na transport,  magazynowanie oraz dozowanie.

Tabletki chlorowe posiadają długi termin ważności – 5 lat, a sporządzanie roztworów użytkowych jest bezpieczniejsze dla personelu niż rozcieńczanie produktu w płynie.

Mamy nadzieję, że nasi klienci akceptują postęp technologiczny i z zadowoleniem przyjmą produkt bardziej ekonomiczny (przeliczenie na roztwory użytkowe), pozwalający precyzyjnie dozować odpowiednie stężenia roztworów i chronić środowisko.

Uważamy za stosowne poinformować także w tym miejscu, że jak każdy produkt dobrej jakości także Javel® bardzo szybko próbowano „kopiować”. Pojawił się Eko JAVEL, który nie ma nic wspólnego z produktem oryginalnym.

Dysponujemy wyrokiem Warszawskiego Sądu Karnego skazującym nieuczciwą firmę za kradzież naszej marki handlowej.

Tylko oryginalne produkty Javel® gwarantują stuprocentową skuteczność!

Zapraszamy do współpracy.

JAVEL POLSKA

ZASADY, ULOTKI ORAZ WYTYCZNE

ZASADY przeprowadzania dezynfekcji w razie powodzi

Javel® WATER TREATMENT TABS

 pobierz wytyczne

Wytyczne WHO dotyczące Javel® Aqua

Javel® Aqua PL  pobierz wytyczne

Javel® Aqua EN pobierz wytyczne

Ulotki i tabele dozowania

Ulotka Javel® Tabletki pobierz ulotkę

Ulotka tabela dozowania Javel® Tabletki pobierz ulotkę

Ulotka  Javel® PLUS pobierz ulotkę

Ulotka tabela dozowania Javel® Plus pobierz ulotkę